Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

chandnii
6889 28d8
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska
chandnii

Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.

Nicholas Sparks - Szczęściarz

Reposted fromdamaged-me damaged-me
chandnii
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viaartfucksme artfucksme
chandnii
Głębokie rany zostawiają blizny, nieważne, ile sił włożysz w to, żeby je wyleczyć.
— “Istoty ciemności” Kami Garcia
Reposted fromartfucksme artfucksme

June 06 2015

2923 ab4a
Reposted fromtaborri taborri
3562 243a
Reposted fromgraysen graysen
chandnii
#506
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
chandnii
4340 6a59
Reposted fromtaSowa taSowa
chandnii
4127 25a1 500
Reposted fromxopolly xopolly viaartfucksme artfucksme
chandnii
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaartfucksme artfucksme
chandnii
Zazdrość nie rodzi się z braku zaufania. Tylko ze strachu przed stratą najważniejszej osoby...
— tumblr
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaartfucksme artfucksme
chandnii
Jak co dnia zadajesz sobie pytanie na dobranoc, czyja to jest wina i czego masz za mało...
— Wdowa
Reposted fromartfucksme artfucksme
chandnii
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie
— Jan Borysewicz
Reposted fromartfucksme artfucksme
chandnii
Niby wszystko teraz wam się układa tu, a mimo wszystko jednak coś Cię ciągnie w dół.
— no wlasnie
Reposted fromartfucksme artfucksme
chandnii
6310 e394
Reposted fromVictoire Victoire
chandnii
- Jak myślisz, czego jest więcej? Ziaren piasku na plaży, czy gwiazd na niebie?
- Raczej niespełnionych marzeń.
— Znalezione
Reposted fromartfucksme artfucksme
chandnii
6787 d855
Reposted fromartfucksme artfucksme
chandnii
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme

June 03 2015

chandnii
8725 c2cb
Reposted fromnotsosure notsosure
0365 1608 500

fashion-runways:

DANY TABET Fall/Winter 2014-2015

Reposted fromavorous avorous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl